Chúng tôi cung cấp tổng thể các giải pháp môi trường cho xử lý nước và nước thải. Chúng tôi có khả năng tùy chỉnh thiết kế và lắp đặt các phần trạm xử lý cho hầu hết các kích cỡ và công suất yêu cầu cần xử lý.

Trạm XLNT - VSIP Hải Phòng - 4.500 CMD

Giải pháp môi trường

Tổng thầu

Chủ đầu tư: VSIP Hải Phòng, Việt Nam

Địa điểm: Hải Phòng, Việt Nam

Giai đoạn thực hiện: 2014 - 2015

Trạm XLNT - Nhà máy Lixil 120 CMD

Giải pháp môi trường

Thầu chính

Chủ đầu tư: Toshiba ( Nhật Bản)

Địa điểm: Đồng Nai, Việt Nam

Giai đoạn thực hiện: 2014

Nhà máy xử lý nước thải cho tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên - 6.000 CMD

Giải pháp môi trường

Tổng thầu D&B và EPC

Chủ đầu tư: Công ty TNHH SamSung Electronics Vietnam Thai Nguyen (SEVT)

Địa điểm: KCN Yên Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên

Giai đoạn thực hiện: 2013 - 2014

Trạm XLNT - Nhà máy CP Phú Nghĩa - 2.240 CMD

Giải pháp môi trường

Tổng thầu

Chủ đầu tư: CP Vietnam Livestock (Thailand)

Địa điểm: Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam

Giai đoạn thực hiện: 2011 - 2012

Trạm XLNT - Yên Sở - 200.000 CMD

Giải pháp môi trường

Tổng thầu D&B và EPC

Chủ đầu tư: Gamuda Engineering (Malaysia)

Địa điểm: Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Giai đoạn thực hiện: 2009