• Nhà máy xử lý nước thải cho tổ
    hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên -
    6.000 CMD

    Công ty TNHH SamSung Electronics Vietnam Thai Nguyen (SEVT)

  • Nhà máy xử lý nước thải cho tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên - 6.000 CMD

Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên là dự án thứ hai của Samsung có tổng vốn đầu tư 3,2 tỷ USD, minh chứng cho mối quan hệ hợp tác đầy hiệu quả giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Trong đó EcobaENT được lựa chọn là tổng thầu cho Nhà máy xử lý nước thải cho tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH SamSung Electronics Vietnam Thai Nguyen (SEVT)
Địa điểm:
KCN Yên Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên
Giai đoạn thực hiện:
2013 - 2014
Nhà thầu chính:
Công ty TNHH Ecoba Công Nghệ Môi Trường
Gói thầu:

• Thiết kế xây dựng
• Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ