• Trạm XLNT - Nhà máy Lixil 120 CMD

  Toshiba ( Nhật Bản)

 • Trạm XLNT - Nhà máy Lixil 120 CMD

  Toshiba ( Nhật Bản)

 • Trạm XLNT - Nhà máy Lixil 120 CMD

  Toshiba ( Nhật Bản)

 • Trạm XLNT - Nhà máy Lixil 120 CMD

  Toshiba ( Nhật Bản)

 • Trạm XLNT - Nhà máy Lixil 120 CMD

  Toshiba ( Nhật Bản)

 • Trạm XLNT - Nhà máy Lixil 120 CMD

  Toshiba ( Nhật Bản)

 • Trạm XLNT - Nhà máy Lixil 120 CMD
 • Trạm XLNT - Nhà máy Lixil 120 CMD
 • Trạm XLNT - Nhà máy Lixil 120 CMD
 • Trạm XLNT - Nhà máy Lixil 120 CMD
 • Trạm XLNT - Nhà máy Lixil 120 CMD
 • Trạm XLNT - Nhà máy Lixil 120 CMD

Nhà máy Lixil là đầu tư của Nhật Bản lớn nhất tại Đồng Nai. Dự án có tổng vốn đầu tư tới 440 triệu USD được xây dựng trên diện tích 55 hecta. Ecoba thực hiện toàn bộ công việc cung cấp lắp đặt hệ thống cơ điện và công nghệ

Chủ đầu tư:
Toshiba ( Nhật Bản)
Địa điểm:
Đồng Nai, Việt Nam
Giai đoạn thực hiện:
2014
Nhà thầu chính:
Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam
Gói thầu:

Thiết kế, thi công, mua sắm, lắp đặt và vận hành