• Trạm XLNT - Nhà máy CP Phú Nghĩa
  - 2.240 CMD

  CP Vietnam Livestock (Thailand)

 • Trạm XLNT - Nhà máy CP Phú Nghĩa
  - 2.240 CMD

  CP Vietnam Livestock (Thailand)

 • Trạm XLNT - Nhà máy CP Phú Nghĩa
  - 2.240 CMD

  CP Vietnam Livestock (Thailand)

 • Trạm XLNT - Nhà máy CP Phú Nghĩa
  - 2.240 CMD

  CP Vietnam Livestock (Thailand)

 • Trạm XLNT - Nhà máy CP Phú Nghĩa
  - 2.240 CMD

  CP Vietnam Livestock (Thailand)

 • Trạm XLNT - Nhà máy CP Phú Nghĩa - 2.240 CMD
 • Trạm XLNT - Nhà máy CP Phú Nghĩa - 2.240 CMD
 • Trạm XLNT - Nhà máy CP Phú Nghĩa - 2.240 CMD
 • Trạm XLNT - Nhà máy CP Phú Nghĩa - 2.240 CMD
 • Trạm XLNT - Nhà máy CP Phú Nghĩa - 2.240 CMD

Nhà máy CP Phú Nghĩa được nằm trên diện tích 2,5 hecta, có công suất giết mổ 42.000 tấn thịt /năm, và trạm xử lý nước thải được sử dụng công nghệ AAO. Ecoba thực hiện toàn bộ nội dung công việc của hợp đồng EPC thi công lắp đặt trạm xử lý nước thải

Chủ đầu tư:
CP Vietnam Livestock (Thailand)
Địa điểm:
Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam
Giai đoạn thực hiện:
2011 - 2012
Nhà thầu chính:
Công ty TNHH Ecoba Công Nghệ Môi Trường
Gói thầu:

• Thiết kế & thi công xây dựng
• Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ, giấy phép xả thải