ECOBA Việt Nam “mạnh tay” chi nhiều tỷ đồng cho hệ thống ERP

Tin nội bộ

02/11/2016

Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP do Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) triển khai cho Công ty ECOBA Việt Nam vừa được khởi ...