• Trạm xử lý nước thải giai đoạn I,
    KCN Tam Thăng 2 - 1.000 CMD

    Công ty cổ phần Capella Quảng Nam

  • Trạm xử lý nước thải giai đoạn I, KCN Tam Thăng 2 - 1.000 CMD

Trạm xử lý nước thải Giai đoạn 1 Khu công nghiệp Tam Thăng 2 với tổng công suất 1.000 m3/ngày, đêm do Công ty TNHH Ecoba Công nghệ môi trường (EcobaENT) tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng tại xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Dự án khởi công  vào 13/3/2019, sẽ ứng dụng công nghệ xử lý nước thải hiện đại là Hóa lý kết hợp AO và dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong tháng 11/2019 với chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN về nước thải công nghiệp số 40:2011/BTNMT-cột A, đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải cho KCN Tam Thăng 2.

Chủ đầu tư:
Công ty cổ phần Capella Quảng Nam
Địa điểm:
KCN Tam Thăng 2, tỉnh Quảng Nam
Giai đoạn thực hiện:
2019
Nhà thầu chính:
Công ty TNHH Ecoba Công Nghệ Môi Trường
Gói thầu:

• Thiết kế  công nghệ
• Thi công xây dựng
• Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ, xin cấp phép xả thải