• Trạm xử lý nước thải giai đoạn I
  KCN Đồng Văn IV - 2.000 CMD

  Tổng công ty Viglacera

 • Trạm xử lý nước thải giai đoạn I
  KCN Đồng Văn IV - 2.000 CMD

  Tổng công ty Viglacera

 • Trạm xử lý nước thải giai đoạn I
  KCN Đồng Văn IV - 2.000 CMD

  Tổng công ty Viglacera

 • Trạm xử lý nước thải giai đoạn I
  KCN Đồng Văn IV - 2.000 CMD

  Tổng công ty Viglacera

 • Trạm xử lý nước thải giai đoạn I KCN Đồng Văn IV - 2.000 CMD
 • Trạm xử lý nước thải giai đoạn I KCN Đồng Văn IV - 2.000 CMD
 • Trạm xử lý nước thải giai đoạn I KCN Đồng Văn IV - 2.000 CMD
 • Trạm xử lý nước thải giai đoạn I KCN Đồng Văn IV - 2.000 CMD

Khu công nghiệp Đồng Văn IV là thành quả của việc đổi mới thủ tục thu hút đầu tư, cũng như tạo điều kiện cho môi trường kinh doanh của tỉnh Hà Nam. Việc xử lý nước thải toàn khu công nghiệp, mang lại môi trường xanh, sạch được đặt lên hàng đầu. Nhà máy xử lý nước thải KCN Đồng Văn IV có tổng công suất 8.600 m3/ ngày đêm thuộc Khu công nghiệp Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, nhà máy  được ưu tiên khởi công, xây dựng và tiến độ được đẩy nhanh ngay từ những ngày đầu năm mới này cho thấy quyết tâm của tỉnh Hà Nam, của Tổng công ty Viglacera, của nhà thầu thiết kế và thì công Ecoba ENT. 

Chủ đầu tư:
Tổng công ty Viglacera
Địa điểm:
Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Giai đoạn thực hiện:
2018
Nhà thầu chính:
Công ty TNHH Ecoba Công Nghệ Môi Trường
Gói thầu:

• Thiết kế  công nghệ
• Thi công xây dựng
• Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ, xin cấp phép xả thải