• Trạm xử lý nước thải KCN Nam Sách
  - 3.500 CMD

  Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang

 • Trạm xử lý nước thải KCN Nam Sách
  - 3.500 CMD

  Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang

 • Trạm xử lý nước thải KCN Nam Sách
  - 3.500 CMD

  Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang

 • Trạm xử lý nước thải KCN Nam Sách - 3.500 CMD
 • Trạm xử lý nước thải KCN Nam Sách - 3.500 CMD
 • Trạm xử lý nước thải KCN Nam Sách - 3.500 CMD
Chủ đầu tư:
Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang
Địa điểm:
KCN Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Giai đoạn thực hiện:
2017 - 2018
Nhà thầu chính:
Công ty TNHH Ecoba Công Nghệ Môi Trường
Gói thầu:

• Thiết kế công nghệ

• Thi công xây dựng

• Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm

• Đào tạo, chuyển giao công nghệ, xin cấp phép xả thải