• Trạm xử lý nước thải giai đoạn II,
  KCN Đồng Văn II - 2.000 CMD

  Công ty Cổ Phần phát triển Hà Nam

 • Trạm xử lý nước thải giai đoạn II,
  KCN Đồng Văn II - 2.000 CMD

  Công ty Cổ Phần phát triển Hà Nam

 • Trạm xử lý nước thải giai đoạn II,
  KCN Đồng Văn II - 2.000 CMD

  Công ty Cổ Phần phát triển Hà Nam

 • Trạm xử lý nước thải giai đoạn II, KCN Đồng Văn II - 2.000 CMD
 • Trạm xử lý nước thải giai đoạn II, KCN Đồng Văn II - 2.000 CMD
 • Trạm xử lý nước thải giai đoạn II, KCN Đồng Văn II - 2.000 CMD

Hệ thống xử lý nước thải KCN Đồng Văn II, giai đoạn II, công suất 2000 m3/ngày đêm” thuộc Khu công nghiệp Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam do Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường là Tổng thầu thiết kế và thi công. Dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động trong tháng 8/2018 với chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt QCVN về nước thải công nghiệp số 40:2011/BTNMT-cột A, đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải cho giai đoạn 2, KCN Đồng Văn II

Chủ đầu tư:
Công ty Cổ Phần phát triển Hà Nam
Địa điểm:
KCN Đồng Văn II, Hà Nam
Giai đoạn thực hiện:
2018
Nhà thầu chính:
Công ty TNHH Ecoba Công Nghệ Môi Trường
Gói thầu:

• Thiết kế  công nghệ
• Thi công xây dựng
• Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ, xin cấp phép xả thải