• Trạm xử lý nước thải KCN Yên Mỹ
  II - 3.000 CMD

  Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Phát triển đô thị Hòa Phát

 • Trạm xử lý nước thải KCN Yên Mỹ
  II - 3.000 CMD

  Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Phát triển đô thị Hòa Phát

 • Trạm xử lý nước thải KCN Yên Mỹ II - 3.000 CMD
 • Trạm xử lý nước thải KCN Yên Mỹ II - 3.000 CMD

Dự án Trạm xử lý nước thải KCN Yên Mỹ II được xây dựng tại KCN Yên Mỹ II, Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên do EcobaENT là tổng thầu. Dự án đi vào hoạt động năm 8/2018 với chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt QCVN về nước thải công nghiệp số 40:2011/BTNMT-cột A, đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải cho khu công nghiệp.

Chủ đầu tư:
Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Phát triển đô thị Hòa Phát
Địa điểm:
KCN Yên Mỹ II, Yên Mỹ, Hưng Yên
Giai đoạn thực hiện:
2017 - 2018
Nhà thầu chính:
Công ty TNHH Ecoba Công Nghệ Môi Trường
Gói thầu:

• Thiết kế  công nghệ
• Thi công xây dựng
• Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ, xin cấp phép xả thải