• Nhà máy xử lý nước thải KĐT Nam
  Thăng Long Ciputra Hà Nội - 18.000 CMD

  Tập đoàn Ciputra (Indonesia)

 • Nhà máy xử lý nước thải KĐT Nam
  Thăng Long Ciputra Hà Nội - 18.000 CMD

  Tập đoàn Ciputra (Indonesia)

 • Nhà máy xử lý nước thải KĐT Nam Thăng Long Ciputra Hà Nội - 18.000 CMD
 • Nhà máy xử lý nước thải KĐT Nam Thăng Long Ciputra Hà Nội - 18.000 CMD

Dự án Thi công nhà máy xử lý nước thải cho KĐT Nam Thăng Long công suất 18.000 m3/ngày đêm, Phần M&E (giai đoạn 1) 4.500 m3/ngày đêm, phần xây dựng (giai đoạn 1) 9.000 m3/ngày đêm” thuộc phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội do Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường là tổng thầu thiết kế và thi công.

Chủ đầu tư:
Tập đoàn Ciputra (Indonesia)
Địa điểm:
Khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
Giai đoạn thực hiện:
2017
Nhà thầu chính:
Công ty TNHH Ecoba Công Nghệ Môi Trường
Gói thầu:

• Thiết kế & thi công xây dựng
• Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ, giấy phép xả thải