• Nhà Máy XLNT KCN VSIP Hải Dương -
  5.000 CMD

  Công ty TNHH Vsip Hải Dương

 • Nhà Máy XLNT KCN VSIP Hải Dương -
  5.000 CMD

  Công ty TNHH Vsip Hải Dương

 • Nhà Máy XLNT KCN VSIP Hải Dương - 5.000 CMD
 • Nhà Máy XLNT KCN VSIP Hải Dương - 5.000 CMD

Đây là nhà máy xử lý nước thải thứ hai mà EcobaENT được VSIP tín nhiệm giao thầu sau dự án đã thành công tại Hải Phòng. Nhà máy này dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong tháng 3/2018, đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải cho KCN VSIP Hải Dương giai đoạn 1 và dự phòng giai đoạn 2.

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Vsip Hải Dương
Địa điểm:
KCN VSIP, Xã Lương Điền và Cẩm Diễn, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giai đoạn thực hiện:
2017 - 2018
Nhà thầu chính:
Công ty TNHH Ecoba Công Nghệ Môi Trường
Gói thầu:

• Thiết kế & thi công xây dựng
• Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ