• Trạm XLNT - Samsung Glass - 8.800 CMD

  SEVT

 • Trạm XLNT - Samsung Glass - 8.800 CMD

  SEVT

 • Trạm XLNT - Samsung Glass - 8.800 CMD

  SEVT

 • Trạm XLNT - Samsung Glass - 8.800 CMD

  SEVT

 • Trạm XLNT - Samsung Glass - 8.800 CMD

  SEVT

 • Trạm XLNT - Samsung Glass - 8.800 CMD

  SEVT

 • Trạm XLNT - Samsung Glass - 8.800 CMD

  SEVT

 • Trạm XLNT - Samsung Glass - 8.800 CMD

  SEVT

 • Trạm XLNT - Samsung Glass - 8.800 CMD
 • Trạm XLNT - Samsung Glass - 8.800 CMD
 • Trạm XLNT - Samsung Glass - 8.800 CMD
 • Trạm XLNT - Samsung Glass - 8.800 CMD
 • Trạm XLNT - Samsung Glass - 8.800 CMD
 • Trạm XLNT - Samsung Glass - 8.800 CMD
 • Trạm XLNT - Samsung Glass - 8.800 CMD
 • Trạm XLNT - Samsung Glass - 8.800 CMD

Nằm trong SEVT được đầu tư với số vốn đăng ký là 2,0 tỷ USD, trạm xử lý nước thải cho Nhà máy Samsung 3D Glass là trạm xử lý thứ 3 độc lập lớn nhất của SEVT. Ecoba thực hiện toàn bộ nội dung cho việc cung cấp lắp đặt cơ điện và công nghệ trạm xử lý nước thải

Chủ đầu tư:
SEVT
Địa điểm:
Thái Nguyên, Viêt Nam
Giai đoạn thực hiện:
2016
Nhà thầu chính:
Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam
Gói thầu:

Thiết kế, thi công, mua sắm, lắp đặt và vận hành