• Trạm XLNT - Hồ Bẩy Mẫu - 13.300
  CMD

  Kolon Global (Hàn Quốc)

 • Trạm XLNT - Hồ Bẩy Mẫu - 13.300
  CMD

  Kolon Global (Hàn Quốc)

 • Trạm XLNT - Hồ Bẩy Mẫu - 13.300
  CMD

  Kolon Global (Hàn Quốc)

 • Trạm XLNT - Hồ Bẩy Mẫu - 13.300
  CMD

  Kolon Global (Hàn Quốc)

 • Trạm XLNT - Hồ Bẩy Mẫu - 13.300
  CMD

  Kolon Global (Hàn Quốc)

 • Trạm XLNT - Hồ Bẩy Mẫu - 13.300 CMD
 • Trạm XLNT - Hồ Bẩy Mẫu - 13.300 CMD
 • Trạm XLNT - Hồ Bẩy Mẫu - 13.300 CMD
 • Trạm XLNT - Hồ Bẩy Mẫu - 13.300 CMD
 • Trạm XLNT - Hồ Bẩy Mẫu - 13.300 CMD

Trạm xử lý nước thải Hồ Bảy Mẫu thuộc dự án thoát nước thành phố, tập trung vào việc phòng chống ngập lụt và cải tạo môi trường Hà Nội. Ecoba thực hiện hợp đồng EPC cho phần công nghệ và lắp đặt hệ thống cơ điện của trạm

Chủ đầu tư:
Kolon Global (Hàn Quốc)
Địa điểm:
Công viên Thống Nhất, Hà Nội
Giai đoạn thực hiện:
2013 - 2015
Nhà thầu chính:
Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam
Gói thầu:

Thiết kế, thi công, mua sắm, lắp đặt và vận hành