• Trạm XLNT - Nhà máy Toto - 300
  CMD

  Nhà máy Toto

 • Trạm XLNT - Nhà máy Toto - 300
  CMD

  Nhà máy Toto

 • Trạm XLNT - Nhà máy Toto - 300
  CMD

  Nhà máy Toto

 • Trạm XLNT - Nhà máy Toto - 300
  CMD

  Nhà máy Toto

 • Trạm XLNT - Nhà máy Toto - 300
  CMD

  Nhà máy Toto

 • Trạm XLNT - Nhà máy Toto - 300
  CMD

  Nhà máy Toto

 • Trạm XLNT - Nhà máy Toto - 300 CMD
 • Trạm XLNT - Nhà máy Toto - 300 CMD
 • Trạm XLNT - Nhà máy Toto - 300 CMD
 • Trạm XLNT - Nhà máy Toto - 300 CMD
 • Trạm XLNT - Nhà máy Toto - 300 CMD
 • Trạm XLNT - Nhà máy Toto - 300 CMD

Nhà máy Toto nằm trên diện tích 7,5 hecta tại KCN Thăng Long 1, có công suất hơn 1 triệu sản phẩm một năm. Ecoba thực hiện toàn bộ công việc của hệ thống cơ điện và công nghệ trạm xử lý nước thải nhà máy

Chủ đầu tư:
Nhà máy Toto
Địa điểm:
KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội
Giai đoạn thực hiện:
2014
Nhà thầu chính:
Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam
Gói thầu:

Thiết kế, thi công, mua sắm, lắp đặt và vận hành