• Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế
    biến thực phẩm C.P Củ Chi - 2.100
    CMD

    Tập đoàn C.P - Thái Lan

  • Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến thực phẩm C.P Củ Chi - 2.100 CMD

EcobaENT được tập đoàn CP Thái Lan - một trong những tập đoàn mạnh nhất của Thái Lan trong lĩnh vực công - nông nghiệp và chế biến thực phẩm tín nhiệm giao thầu dự án Nhà máy chế biến thực phẩm C.P. Củ Chi. Dự án có công suất 2.100 m3/ngày, áp dụng công nghệ xử lý hiện đại Hóa lý kết hợp AAO. 

Chủ đầu tư:
Tập đoàn C.P - Thái Lan
Địa điểm:
KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
Giai đoạn thực hiện:
2015 - 2016
Nhà thầu chính:
Công ty TNHH Ecoba Công Nghệ Môi Trường
Gói thầu:

• Thiết kế & thi công xây dựng
• Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ, giấy phép xả thải