TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Tầm nhìn

Trở thành Tập đoàn đầu tư - xây dựng hàng đầu trong khu vực về quy mô, luôn đi đầu xu hướng mới về sản phẩm và dịch vụ trên nền tảng mô hình quản trị hiện đại, giải pháp công nghệ tối ưu và quan hệ đối tác quốc tế hiệu quả đóng góp vào sự phát triển, thịnh vượng, an toàn cho cộng đồng

Sứ mệnh

Chúng tôi phát triển một doanh nghiệp có giá trị bền vững dựa trên các yếu tố:

• Cam kết đem lại giá trị thực sự cho khách hàng 

• Tạo dựng ra một môi trường văn hóa có tinh thần tập thể cao, khuyến khích chia sẻ đoàn kết cùng hướng về mục tiêu, nơi mà mọi thành viên trong công ty được phát triển và cống hiến hết mình

• Theo đuổi một giá trị bền vững, đem lại lợi ích dài hạn cho các cổ đông và toàn thể các thành viên trong công ty.

• Hiểu và chủ động gắn kết với cộng đồng