MẠNG LƯỚI

Dưới yêu cầu phát triển, các công ty thành viên được thành lập nhằm đáp ứng các nhu cầu khắt khe của khách hàng và bổ sung vào các dịch vụ giá trị gia tăng của Ecoba.  

Công ty thành viên

  • 1

    Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường tự hào là đơn vị có bề dày kinh nghiệm trên 10 năm trong lĩnh vực xử lý nước thải, xử lý  nước cấp và cơ điện với hàng trăm công trình lớn nhỏ, công nghệ khác nhau và trải dài khắp đất nước.

  • 2

    Công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật Cơ điện bao gồm Thiết kế, Tư vấn, Mua hàng, Lắp đặt, Thử nghiệm Vận hành vào Bảo trì các hệ thống kỹ thuật tòa nhà.

Công ty liên doanh