Công ty CP Ecoba Việt Nam là nhà thầu xây dựng và quản lý dự án chuyên nghiệp trong các lĩnh vực Phát triển đô thị, Công trình Công nghiệp và Giải pháp môi trường.

Nhà máy xử lý nước thải cho tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên - 6.000 CMD

Giải pháp môi trường

Tổng thầu D&B và EPC

Chủ đầu tư: Công ty TNHH SamSung Electronics Vietnam Thai Nguyen (SEVT)

Địa điểm: KCN Yên Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên

Giai đoạn thực hiện: 2013 - 2014

Trạm XLNT - Yên Sở - 200.000 CMD

Giải pháp môi trường

Tổng thầu D&B và EPC

Chủ đầu tư: Gamuda Engineering (Malaysia)

Địa điểm: Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Giai đoạn thực hiện: 2009