TRỞ LẠI TRANG TIN TỨC

Hội nghị Hệ thống Chất lượng - An toàn - An ninh: Sơ kết 6 tháng đầu năm và công tác 6 tháng cuối năm

Tin công ty

05/11/2019

Ngày 2/11/2019 tại Hà Nội, Hệ thống Chất lượng - An Toàn - An ninh của Ecoba Việt Nam tổ chức Sơ kết 6 tháng đầu năm và Phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Hội nghị có sự tham gia của Trưởng các bộ phận ngành dọc khối văn phòng và các Giám sát tại khối công trường.

 

 

Hội nghị tổ chức nhằm mục tiêu Giúp các nhân sự hệ thống QHSE hiểu sâu hơn về hệ thống QHSE của công ty; Đánh giá kết quả đạt được và chưa đạt được của hệ thống QHSE 6 tháng đầu năm 2019; Đề ra phương hướng mục tiêu cho 6 tháng cuối năm 2019 và Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của việc vận hành hệ thống Chất lượng - An toàn - An ninh giữa các đơn vị thành viên.

 

 

Theo kết quả thực hiện Mục tiêu an toàn, an ninh và chất lượng 6 tháng đầu năm, Các đơn vị trong công ty đã hoàn thành tốt hầu hết các KPI được giao. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt do vướng mắc khó khăn trong việc thực hiện KPI. Tại hội thảo, các đơn vị đã cùng nhau nghiên cứu phương pháp và cách thức quản lý, triển khai thực hiện và kiểm soát kết quả một cách tối ưu.