TRỞ LẠI TRANG TIN TỨC

Tháng an toàn VSLĐ - Chuyên đề An toàn giáo ngoài, vật rơi và Kiểm soát thiết bị

Tin công ty

14/06/2019

Tháng 5/2019, Ecoba Việt Nam phát động Tháng An toàn Vệ sinh Lao động với chuyên đề An toàn giáo ngoài - Vật rơi và Kiểm soát thiết bị nhằm chuẩn hóa và nâng cao ý thức của các dự án về An toàn - Vệ sinh Lao động.

 

 

Trong một tháng triển khai, các hoạt động đào tạo, cải tiến quy trình được diễn ra liên tục tại các dự án. Ngoài việc đánh giá về tuân thủ quy trình, chương trình còn đề cao tính Sáng tạo trong việc vận hành ATVSLĐ.

Kết thúc chương trình, các dự án sau đây đã có những thành tích vượt trội:

Giải Nhất - Dự án Golden Land 5 Hải Phòng

Giải Nhì - Dự án King Palace

Giải Ba - Dự án TM7 Bắc Giang

Giải tư duy Sáng tạo An toàn - Ông Lê Văn Đông dự án Flamingo Cát Bà

 

 

Việc phát động Tháng hành động là hoạt động thường niên của Ecoba Việt Nam  nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại các dự án thành viên; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 

Đây là hoạt động cần duy trì các hoạt động thường xuyên về an toàn, vệ sinh lao động theo qui định pháp luật và tập trung vào một số nội dung. Theo đó xây dựng chương trình hành động cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động và tổ chức triển khai thực hiện trong cơ sở sản xuất kinh doanh. Rà soát, bổ sung các nội qui, qui trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ tại các bộ phận, phân xưởng; tự kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động đối với từng máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện đầy đủ về các kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn cho các nhóm đối tượng cần phải huấn luyện, người lao động.

 

Bên cạnh đó tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động; thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động. Phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong các phân xưởng, tổ, đội; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.