Trở lại trang năng lực

Năng lực tài chính

Thương hiệu Ecoba đã được khẳng định trên thị trường xây lắp, luôn gắn kèm với chất lượng và tiến độ thi công, được nhiều Chủ đầu tư của các dự án lớn tin tưởng và giao cho các công trình lớn. Trong nhiều năm liền, Ecoba đã nỗ lực kiện toàn các quy trình cải tiến chất lượng, tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, kết quả được phản ánh thông qua mức độ tăng trưởng ấn tượng của tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu trên BCTC hợp nhất từ 6.6% năm 2018, lên 7.6% năm 2019, và 8.4% vào năm 2020.

Đồng thời, việc tập trung mạnh mẽ hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành đã giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận ròng trên doanh thu qua các năm. Đặc biệt trong năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi từ đại dịch, nhưng công ty vẫn đạt tỷ suất lợi nhuận ròng trên doanh thu là 2.3%, đây là mức cao hơn đáng kể so với các doanh nghiệp cùng ngành và tương đương với doanh nghiệp dẫn đầu thị trường.

Bên cạnh đó, Ecoba có quan hệ tín dụng tốt đối với các tổ chức tín dụng hàng đầu Việt Nam như Vietinbank, BIDV, Vietcombank, Techcombank, MB Bank... Mặc dù tổng hạn mức được cấp từ hệ thống ngân hàng lên đến hơn 4.250 tỷ đồng, tuy nhiên Ecoba luôn duy trì các hệ số đòn bẩy tài chính ở mức thấp so với các doanh nghiệp khác trong ngành, cụ thể năm 2020 tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản là 0.67 lần, và tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 0.72 lần.

Đây là cơ sở giúp Ecoba tăng cường năng lực dự trữ tài chính của công ty đảm bảo sẵn sàng nguồn vốn để tiếp nhận thi công các dự án mới có quy mô và giá trị lớn.