TRỞ LẠI TRANG TIN TỨC

Ecoba khen thưởng dự án xuất sắc trong chuyên đề "An toàn giàn giáo, phòng chống vật rơi & an toàn nâng hạ”

Tin công ty

17/04/2020

An Toàn lao động là vấn đề chủ chốt đối với các doanh nghiệp xây dựng. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng, việc sử dụng hệ thống giàn giáo hay các rủi ro khi làm việc trên cao là vấn đề nếu xảy ra sẽ để lại hậu quả không nhỏ. Nhận thức được vấn đề đó, Khối Quản lý Sản xuất đã đưa ra Chuyên đề “An toàn giàn giáo, phòng chống vật rơi & an toàn nâng hạ” đối với tất cả các dự án của Ecoba.

 

Hình ảnh giàn giáo

Chuyên đề với mục tiêu nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các sự cố, tại nạn liên quan đến giàn giáo, vật rơi và các thiết bị nâng hạ. Đồng thời nhằm đẩy mạnh công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) dự án, cải thiện điều kiện lao động, rà soát các nội quy, quy trình đảm bảo ATVSLĐ, kịp thời đánh giá các yếu tố nguy hiểm, và các nguy cơ rủi ro để phòng ngừa hạn chế các rủi ro xảy ra. Cũng qua chuyên đề này, Ecoba thực hiện công tác huấn luyện tại các dự án để nâng cao kiến thức và tính Kỷ luật – Trách nhiệm của người lao động

 

Huấn luyện Công tác Nâng hạ 

Huấn luyện An toàn giàn giáo

Huấn luyện Ban chỉ huy dự án

“Chuyên đề diễn ra thành công với hiệu quả cao, nhận thấy được sự hưởng ứng và tuân thủ của anh em dự án. Cũng từ chuyên đề mà tính Trách nhiệm, tính Kỷ luật trong bản thân mỗi cán bộ dự án được bộc lộ và đây là tín hiệu tốt trong tất cả các quy trình công tác” - Anh Lê Quang Lệ - Trưởng bộ phận An toàn – Phòng QHSE chia sẻ.

Chuyên đề diễn ra 3 tháng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, nghiêm túc của CBNV tại các dự án. Với sự sát sao, nghiêm khắc , sau 3 tháng diễn ra chuyên đề, Khói Quản lý Sản xuất đã đánh giá và Khen thưởng 2 dự án xuất sắc nhất trong “An toàn giàn giáo, phòng chống vật rơi & an toàn nâng hạ”: giải nhất Dự án Lancaster Luminare & giải nhì Dự án Golden Land 5.

Chuyên đề kết thúc sau 3 tháng, tuy nhiên vấn đề “An toàn giàn giáo, phòng chống vật rơi & an toàn nâng hạ” vẫn luôn được chú trọng trong suốt cả quá trình thi công xây dựng tại dự án. Đây cũng là chuyên đề tiếp bước các phong trào thi đua đã thực hiện và sẽ tiếp tục chuẩn hóa an toàn nâng hạ, giáo ngoài và phòng chống vật rơi để đảm bảo ATVSLĐ.