• Trạm XLNT - Yên Sở - 200.000 CMD

  Gamuda Engineering (Malaysia)

 • Trạm XLNT - Yên Sở - 200.000 CMD

  Gamuda Engineering (Malaysia)

 • Trạm XLNT - Yên Sở - 200.000 CMD

  Gamuda Engineering (Malaysia)

 • Trạm XLNT - Yên Sở - 200.000 CMD

  Gamuda Engineering (Malaysia)

 • Trạm XLNT - Yên Sở - 200.000 CMD
 • Trạm XLNT - Yên Sở - 200.000 CMD
 • Trạm XLNT - Yên Sở - 200.000 CMD
 • Trạm XLNT - Yên Sở - 200.000 CMD

Nằm ở phía Nam thành phố Hà Nội, nhà máy được thiết kế để xử lý khoảng 50% nước thải sinh hoạt thành phố. Ecoba cung cấp thiết bị phụ trợ và lắp đặt hệ thống cơ điện, vận hành và đào tạo chuyển giao

Chủ đầu tư:
Gamuda Engineering (Malaysia)
Địa điểm:
Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Giai đoạn thực hiện:
2009
Nhà thầu chính:
Công ty TNHH Ecoba Công Nghệ Môi Trường
Gói thầu:

• Thi công xây dựng
• Lắp đặt hạng mục cơ khí và các công trình liên quan