• Nhà Máy Nhiệt Điện Mông Dương 1

  Tập đoàn điện lực Việt Nam

 • Nhà Máy Nhiệt Điện Mông Dương 1

  Tập đoàn điện lực Việt Nam

 • Nhà Máy Nhiệt Điện Mông Dương 1

  Tập đoàn điện lực Việt Nam

 • Nhà Máy Nhiệt Điện Mông Dương 1

  Tập đoàn điện lực Việt Nam

 • Nhà Máy Nhiệt Điện Mông Dương 1
 • Nhà Máy Nhiệt Điện Mông Dương 1
 • Nhà Máy Nhiệt Điện Mông Dương 1
 • Nhà Máy Nhiệt Điện Mông Dương 1
Chủ đầu tư:
Tập đoàn điện lực Việt Nam
Địa điểm:
Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Việt Nam
Giai đoạn thực hiện:
2015
Nhà thầu chính:
Hyundai E&C
Gói thầu: