• CHUNG CƯ IRIS GARDEN

  Tập đoàn Vimedimex

 • CHUNG CƯ IRIS GARDEN

  Tập đoàn Vimedimex

 • CHUNG CƯ IRIS GARDEN

  Tập đoàn Vimedimex

 • CHUNG CƯ IRIS GARDEN

  Tập đoàn Vimedimex

 • CHUNG CƯ IRIS GARDEN
 • CHUNG CƯ IRIS GARDEN
 • CHUNG CƯ IRIS GARDEN
 • CHUNG CƯ IRIS GARDEN

Nhà thầu thi công thân thô, hoàn thiện 05 tòa có số tầng từ 25-29 tầng gồm: thi công kết cấu, xây trát, ốp lát (chưa bao gồm gạch, đá ốp lát), chống thấm và sơn bả

Chủ đầu tư:
Tập đoàn Vimedimex
Địa điểm:
Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam
Giai đoạn thực hiện:
2018 - 2019
Nhà thầu chính:
Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam
Gói thầu:

Thi công kết cấu, xây trát, ốp lát ( chưa bao gồm gạch đá ốp lát), chống thấm và sơn bả