• Đền thờ các Vua Hùng tại thành phố
  Cần Thơ

  CÔNG TY TNHH VĂN PHÚ – CGM

 • Đền thờ các Vua Hùng tại thành phố
  Cần Thơ

  CÔNG TY TNHH VĂN PHÚ – CGM

 • Đền thờ các Vua Hùng tại thành phố
  Cần Thơ

  CÔNG TY TNHH VĂN PHÚ – CGM

 • Đền thờ các Vua Hùng tại thành phố
  Cần Thơ

  CÔNG TY TNHH VĂN PHÚ – CGM

 • Đền thờ các Vua Hùng tại thành phố
  Cần Thơ

  CÔNG TY TNHH VĂN PHÚ – CGM

 • Đền thờ các Vua Hùng tại thành phố
  Cần Thơ

  CÔNG TY TNHH VĂN PHÚ – CGM

 • Đền thờ các Vua Hùng tại thành phố
  Cần Thơ

  CÔNG TY TNHH VĂN PHÚ – CGM

 • Đền thờ các Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ
 • Đền thờ các Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ
 • Đền thờ các Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ
 • Đền thờ các Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ
 • Đền thờ các Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ
 • Đền thờ các Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ
 • Đền thờ các Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ

Công trình có tổng diện tích khu đất gần 40.000m2, với tổng mức đầu tư khoảng 129,5 tỉ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest tài trợ. Các hạng mục chính của dự án như Đền thờ chính, Nhà điều hành, Nghi môn, Nhà bia, Sân đường, Cây xanh, thảm cỏ…

 

Ecoba là Thầu chính thi công dự án Đền Hùng tại thành phố Cần Thơ

Chủ đầu tư:
CÔNG TY TNHH VĂN PHÚ – CGM
Địa điểm:
Phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
Giai đoạn thực hiện:
2020 - 2021
Nhà thầu chính:
Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam
Gói thầu:

Thi công xây dựng hạng mục:

1. Sân đường.

2. Cấp thoát nước ngoại vi.

3. Hệ thống chiếu sáng ngoại vi.

4. Hệ thống PCCC.

5. Hồ điều hòa, các phần còn lại của Đền chính.