• Điện mặt trời mái nhà ~1 MWP -
  Nhà máy thép Bình Dương

  Công ty CP giải pháp Năng lượng tái tạo Ecoba (EGE)

 • Điện mặt trời mái nhà ~1 MWP -
  Nhà máy thép Bình Dương

  Công ty CP giải pháp Năng lượng tái tạo Ecoba (EGE)

 • Điện mặt trời mái nhà ~1 MWP -
  Nhà máy thép Bình Dương

  Công ty CP giải pháp Năng lượng tái tạo Ecoba (EGE)

 • Điện mặt trời mái nhà ~1 MWP -
  Nhà máy thép Bình Dương

  Công ty CP giải pháp Năng lượng tái tạo Ecoba (EGE)

 • Điện mặt trời mái nhà ~1 MWP - Nhà máy thép Bình Dương
 • Điện mặt trời mái nhà ~1 MWP - Nhà máy thép Bình Dương
 • Điện mặt trời mái nhà ~1 MWP - Nhà máy thép Bình Dương
 • Điện mặt trời mái nhà ~1 MWP - Nhà máy thép Bình Dương

Đầu  tư  cho  năng  lượng  tái  tạo  đang  trở thành  xu  hướng  phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, với chính sách của Nhà nước khuyến khích phát triển nguồn điện từ năng lượng tái tạo, rất nhiều dự án Điện mặt trời đã được triển khai đầu tư xây dựng, trong đó Điện mặt trời áp mái là loại hình có nhiều ưu việt, có thể phát triển mạnh trong tương lai với nhiều ưu điểm như:

 

/ Không tốn diện tích đất;


/ Giúp tăng cường chống nóng hiệu quả cho các công trình;


/ Có quy mô nhỏ, lắp đặt phân tán nên được đấu nối vào lưới điện hạ áp và trung áp hiện hữu, không cần đầu tư thêm hệ thống lưới điện truyền tải.
Điện mặt trời áp mái đặc biệt thích hợp thích hợp với các nhà xưởng vì có diện tích mái lớn và nhu cầu điện sử dụng cao.

Chủ đầu tư:
Công ty CP giải pháp Năng lượng tái tạo Ecoba (EGE)
Địa điểm:
Bình Dương, Việt Nam
Giai đoạn thực hiện:
2019
Nhà thầu chính:
Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam
Gói thầu:

Tổng thầu