• Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

  Tập đoàn SCG (Thái Lan)

 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

  Tập đoàn SCG (Thái Lan)

 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

  Tập đoàn SCG (Thái Lan)

 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

  Tập đoàn SCG (Thái Lan)

 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

  Tập đoàn SCG (Thái Lan)

 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

  Tập đoàn SCG (Thái Lan)

 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn
 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn
 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn
 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn
 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn
 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn do Tập đoàn SCG (Thái Lan) làm chủ đầu tư, với tổng vốn đăng ký khoảng 5,4 tỷ USD, quy mô gần 400 ha đất, gần 70 ha đất có mặt nước và khoảng 194 ha mặt nước để làm cảng. Các hạng mục thi công sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 11/2019 và đồng bộ vào đầu năm 2020. Tổ hợp hóa dầu Long Sơn dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ có công suất 950.000 tấn ethylen, 400.000 tấn PP, 450.000 tấn HDPE, 500.000 tấn LDPE trong 1 năm.

Chủ đầu tư:
Tập đoàn SCG (Thái Lan)
Địa điểm:
Thành phố Bà Rịa - Vũng Tầu, Việt Nam
Giai đoạn thực hiện:
2019 - 2021
Nhà thầu chính:
Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam
Gói thầu:

Ecoba là nhà thầu thi công các hạng mục dân dụng.