• Nhà Máy Điện Mặt Trời Long An

  Công ty Hoàn Cầu Long An (Solar Park 1), Công ty CP VietnamSolar (Solar Park 2)

 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Long An

  Công ty Hoàn Cầu Long An (Solar Park 1), Công ty CP VietnamSolar (Solar Park 2)

 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Long An

  Công ty Hoàn Cầu Long An (Solar Park 1), Công ty CP VietnamSolar (Solar Park 2)

 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Long An

  Công ty Hoàn Cầu Long An (Solar Park 1), Công ty CP VietnamSolar (Solar Park 2)

 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Long An

  Công ty Hoàn Cầu Long An (Solar Park 1), Công ty CP VietnamSolar (Solar Park 2)

 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Long An
 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Long An
 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Long An
 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Long An
 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Long An

Nhà máy điện mặt trời Solar Park 01, Solar Park 02  tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An sẽ góp phần bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống lưới điện Quốc gia, xúc tiến nền kinh tế xã hội của tỉnh thông qua việc trực tiếp phục vụ cho các khu công nghiệp tại địa phương và phát triển hơn nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Và hơn thế nữa, nguồn năng lương mặt trời sẽ góp phần giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường trong hoạt động phát điện.

Tổng công suất hai nhà máy Solar Park 01, Solar Park 02 là 100 MWp.

Chủ đầu tư:
Công ty Hoàn Cầu Long An (Solar Park 1), Công ty CP VietnamSolar (Solar Park 2)
Địa điểm:
Xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
Giai đoạn thực hiện:
2019
Nhà thầu chính:
Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam
Gói thầu:

• Thi công

• Lắp đặt, thử nghiệm và điều chỉnh

•  Vận hành và đưa vào hoạt động.