• Nhà Máy Điện Mặt Trời Sông Lũy

  Công ty Cổ phần đầu tư Quang Điện Bình Thuận

 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Sông Lũy

  Công ty Cổ phần đầu tư Quang Điện Bình Thuận

 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Sông Lũy

  Công ty Cổ phần đầu tư Quang Điện Bình Thuận

 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Sông Lũy

  Công ty Cổ phần đầu tư Quang Điện Bình Thuận

 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Sông Lũy

  Công ty Cổ phần đầu tư Quang Điện Bình Thuận

 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Sông Lũy

  Công ty Cổ phần đầu tư Quang Điện Bình Thuận

 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Sông Lũy

  Công ty Cổ phần đầu tư Quang Điện Bình Thuận

 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Sông Lũy

  Công ty Cổ phần đầu tư Quang Điện Bình Thuận

 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Sông Lũy
 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Sông Lũy
 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Sông Lũy
 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Sông Lũy
 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Sông Lũy
 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Sông Lũy
 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Sông Lũy
 • Nhà Máy Điện Mặt Trời Sông Lũy

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sông Lũy 46.7Mwp Việt Nam có công suất 39 MW với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 45,5 ha tại xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình. Nhà máy lắp đặt khoảng 130 nghìn tấm pin điện mặt trời có công suất tấm pin 365 Wp, áp dụng công nghệ hiện đại Mono Perc với hiệu suất tế bào quang điện lên tới 21,3%.

Chủ đầu tư:
Công ty Cổ phần đầu tư Quang Điện Bình Thuận
Địa điểm:
Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Giai đoạn thực hiện:
2019 - 2020
Nhà thầu chính:
Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam
Gói thầu:

- Định vị 
- Khoan lỗ cọc
- Đóng cọc