• Nhà Máy Nhiệt Điện Long Phú 1

  Petro Việt Nam

 • Nhà Máy Nhiệt Điện Long Phú 1

  Petro Việt Nam

 • Nhà Máy Nhiệt Điện Long Phú 1

  Petro Việt Nam

 • Nhà Máy Nhiệt Điện Long Phú 1

  Petro Việt Nam

 • Nhà Máy Nhiệt Điện Long Phú 1
 • Nhà Máy Nhiệt Điện Long Phú 1
 • Nhà Máy Nhiệt Điện Long Phú 1
 • Nhà Máy Nhiệt Điện Long Phú 1

Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 có công suất 1.200MW là một trong ba nhà máy nhiệt điện đốt than thuộc trung tâm điện lực Long Phú. Nằm trên diện tích 115ha, hai tổ máy của Long Phú cung ứng 7.8 tỷ KWh hàng năm. Ecoba Việt Nam là nhà thầu xây dựng một phần của nhà máy

Chủ đầu tư:
Petro Việt Nam
Địa điểm:
Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam
Giai đoạn thực hiện:
2017 - 2018
Nhà thầu chính:
Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam
Gói thầu:

- Cấu trúc đường nước vào

- Hạ tầng ống dẫn nước