• Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4

  Tập đoàn điện lực Việt Nam

 • Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4

  Tập đoàn điện lực Việt Nam

 • Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4

  Tập đoàn điện lực Việt Nam

 • Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4

  Tập đoàn điện lực Việt Nam

 • Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4

  Tập đoàn điện lực Việt Nam

 • Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4

  Tập đoàn điện lực Việt Nam

 • Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4

  Tập đoàn điện lực Việt Nam

 • Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4
 • Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4
 • Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4
 • Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4
 • Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4
 • Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4
 • Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (TPP) là dự án trọng điểm của chính phủ, được đầu tư bởi Tổng công ty điện lực Việt Nam, một trong bốn dự án của Trung tâm điện Vĩnh Tân với tổng công suất 5600MW. Dự án được đặc trưng bởi các tính năng sau i) TPP được đốt bằng than với hai nồi hơi tham số hơi cực kỳ quan trọng, công suất lắp đặt 1200MW (2x600MW), tổng công suất 7,2Twh mỗi năm và tổng chi phí đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng, ii) tỷ lệ tài nguyên cho dự án rất cao (khoảng 26%), iii) đây là TPP lớn đầu tiên được thiết kế bởi công ty tư vấn trong nước và iv) mô hình sắp xếp đầu tư mới được áp dụng để thực hiện dự án.

Chủ đầu tư:
Tập đoàn điện lực Việt Nam
Địa điểm:
Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Giai đoạn thực hiện:
2014 - 2015
Nhà thầu chính:
Doosan Heavy Industries Vietnam Co., LTD
Gói thầu:

- Trạm bơm nước làm mát
- Kênh dẫn nước làm mát
- Công tác đất cho hệ thống ống lấy nước làm mát
-  Công tác kết cấu cho nền móng của các tổ máy