• Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

  Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

  Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

  Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

  Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

  Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

  Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

  Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn
 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn
 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn
 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn
 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn
 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn
 • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

Nhà máy Liên Hợp Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn được xây dựng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
Hiện tại khu liên hợp đang được điều hành bởi công ty Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn (NSRP), một liên doanh của Idemitsu Kosan (35.1%), Kuwait Petroleum International (35.1%), Dầu Khí Việt Nam (25.0%), và  Mitsui Chemicals (4.8%). Liên doanh này được thành lập vào tháng 4 năm 2008. Các hạng mục thi công chính đã được bắt đầu vào tháng 7 năm 2013. Khu liên hợp đã được đưa vào hoạt động giữa năm 2017.
Khu liên hợp nhà máy lọc dầu sẽ có một nhà máy lọc dầu tổng hợp, một nhà máy dư hydrodesulphurisation (RHDS), và một nhà máy xử lý chất lỏng nứt xúc tác (RFCC) .
Nhà máy lọc dầu tổng hợp có thể xử lý 200,000 thùng dầu thô mỗi ngày. Các nhà máy RHDS và RFCC có thể xử lý lên tới 105,000 thùng và 80,000 thùng mỗi ngày.

Chủ đầu tư:
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn
Địa điểm:
Khu Kinh Tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
Giai đoạn thực hiện:
2015
Nhà thầu chính:
JGCS CONSORTIUM
Gói thầu:

- Nhà máy sản xuất nhựa PP- nhà máy lọc dầu thô – nhà máy loại bỏ nước thải lọc dầu – Nhà máy chế tạo dầu hỏa – Nhà máy chế tạo dầu khí
- Kết cấu thu nước biển của trạm bơm
- Công tác kết cấu và kiến trúc cho các trạm biến áp của nhà máy lọc dầu