• Nhà Máy Formossa - Công Tác Thi Công
  Lò Than Cốc

  Tập đoàn thép Formosa Hà Tĩnh - Đài Loan

 • Nhà Máy Formossa - Công Tác Thi Công
  Lò Than Cốc

  Tập đoàn thép Formosa Hà Tĩnh - Đài Loan

 • Nhà Máy Formossa - Công Tác Thi Công
  Lò Than Cốc

  Tập đoàn thép Formosa Hà Tĩnh - Đài Loan

 • Nhà Máy Formossa - Công Tác Thi Công Lò Than Cốc
 • Nhà Máy Formossa - Công Tác Thi Công Lò Than Cốc
 • Nhà Máy Formossa - Công Tác Thi Công Lò Than Cốc

Công ty khai thác và đầu tư Phú Doanh đã kí hợp đồng với công ty Formosa Hà Tĩnh, một công ty liên kết của tập đoàn Formosa Việt nam để thi nhà máy than cốc đặt tại phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh, với tổng mức đầu tư là 350 triệu đô, để sản xuất và xử lý than.Dự án đã được triển khai thi công vào tháng 8 năm 2013, và nhà máy đã đi vào hoạt động vào tháng 8/2016.

Chủ đầu tư:
Tập đoàn thép Formosa Hà Tĩnh - Đài Loan
Địa điểm:
Khu kinh tế Vũng Áng, xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Giai đoạn thực hiện:
2015
Nhà thầu chính:
PHU DOANH MINING AND INVESTMENT CO.,LTD
Gói thầu:

Thi công gói 1,2,3 cho nhà máy lò than cốc bao gồm lò nung, văn phòng, phòng điện, khu vực làm nguội, khu chuẩn bị than cốc, thiết bị xử lý nguyên liệu, hệ thống đường, thoát nước và các công việc liêm quan khác