• Nhà Máy Formosa - Hệ Thống Xử Lý
  Nguyên Liệu Thô

  Tập đoàn thép Formosa Hà Tĩnh

 • Nhà Máy Formosa - Hệ Thống Xử Lý
  Nguyên Liệu Thô

  Tập đoàn thép Formosa Hà Tĩnh

 • Nhà Máy Formosa - Hệ Thống Xử Lý
  Nguyên Liệu Thô

  Tập đoàn thép Formosa Hà Tĩnh

 • Nhà Máy Formosa - Hệ Thống Xử Lý
  Nguyên Liệu Thô

  Tập đoàn thép Formosa Hà Tĩnh

 • Nhà Máy Formosa - Hệ Thống Xử Lý
  Nguyên Liệu Thô

  Tập đoàn thép Formosa Hà Tĩnh

 • Nhà Máy Formosa - Hệ Thống Xử Lý Nguyên Liệu Thô
 • Nhà Máy Formosa - Hệ Thống Xử Lý Nguyên Liệu Thô
 • Nhà Máy Formosa - Hệ Thống Xử Lý Nguyên Liệu Thô
 • Nhà Máy Formosa - Hệ Thống Xử Lý Nguyên Liệu Thô
 • Nhà Máy Formosa - Hệ Thống Xử Lý Nguyên Liệu Thô

Posco E&c đã kí hợp đồng với công ty Formosa Hà Tĩnh, một công ty liên kết của tập đoàn Formosa Việt nam để thi công cơ sở cho khu tổ hợp gang thép đặt tại phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh, với tổng mức đầu tư là 400 triệu đô, để sản xuất nguyên liệu thô cho nhà máy thép.Dự án đã được triển khai thi công vào tháng 2 năm 2013 và đã hoàn thành vào tháng 1/2015.

Chủ đầu tư:
Tập đoàn thép Formosa Hà Tĩnh
Địa điểm:
Khu kinh tế Vũng Áng, xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Giai đoạn thực hiện:
2014
Nhà thầu chính:
Posco engineering and construction Viet Nam Co., Ltd / South Korea
Gói thầu:

- Thi công nền móng
- Thi công kết cấu cho TTAA8, TTA9,TTH2,TTJ2,TTK6,TTK7,TTP1,TTS3,TTS4,TTS6, phòng điện số 11 và 17