• Nhà Máy Formosa - Nhà Máy Thép Cán
  Nóng

  Tập đoàn thép Formosa Hà Tĩnh - Đài Loan

 • Nhà Máy Formosa - Nhà Máy Thép Cán
  Nóng

  Tập đoàn thép Formosa Hà Tĩnh - Đài Loan

 • Nhà Máy Formosa - Nhà Máy Thép Cán
  Nóng

  Tập đoàn thép Formosa Hà Tĩnh - Đài Loan

 • Nhà Máy Formosa - Nhà Máy Thép Cán
  Nóng

  Tập đoàn thép Formosa Hà Tĩnh - Đài Loan

 • Nhà Máy Formosa - Nhà Máy Thép Cán
  Nóng

  Tập đoàn thép Formosa Hà Tĩnh - Đài Loan

 • Nhà Máy Formosa - Nhà Máy Thép Cán
  Nóng

  Tập đoàn thép Formosa Hà Tĩnh - Đài Loan

 • Nhà Máy Formosa - Nhà Máy Thép Cán
  Nóng

  Tập đoàn thép Formosa Hà Tĩnh - Đài Loan

 • Nhà Máy Formosa - Nhà Máy Thép Cán
  Nóng

  Tập đoàn thép Formosa Hà Tĩnh - Đài Loan

 • Nhà Máy Formosa - Nhà Máy Thép Cán Nóng
 • Nhà Máy Formosa - Nhà Máy Thép Cán Nóng
 • Nhà Máy Formosa - Nhà Máy Thép Cán Nóng
 • Nhà Máy Formosa - Nhà Máy Thép Cán Nóng
 • Nhà Máy Formosa - Nhà Máy Thép Cán Nóng
 • Nhà Máy Formosa - Nhà Máy Thép Cán Nóng
 • Nhà Máy Formosa - Nhà Máy Thép Cán Nóng
 • Nhà Máy Formosa - Nhà Máy Thép Cán Nóng

Tập đoàn sản xuất nhựa Formosa (FPG) đang xây dựng khu phức hợp bao gồm Nhà máy sản xuất thép và Cảng biển nước sâu tại Hà Tĩnh. Đây là dự án thép đầu tiên của FPG trên thế giới và sẽ sản xuất 7,5 triệu tấn thép mỗi năm.

Chủ đầu tư:
Tập đoàn thép Formosa Hà Tĩnh - Đài Loan
Địa điểm:
Khu kinh tế Vũng Áng, xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Giai đoạn thực hiện:
2014
Nhà thầu chính:
Posco E & C – Korea
Gói thầu:

- Đào khối lượng lớn và hệ thống thoát nước
- Thi công công tác đất, cọc và kết cấu bê tông cốt thép cho nhà máy xử lý nước thải