• Nhà Máy XLNT - Nhà Máy Giết Mổ
  Thái Lan - Phú Nghĩa

  CP Vietnam Livestock

 • Nhà Máy XLNT - Nhà Máy Giết Mổ
  Thái Lan - Phú Nghĩa

  CP Vietnam Livestock

 • Nhà Máy XLNT - Nhà Máy Giết Mổ
  Thái Lan - Phú Nghĩa

  CP Vietnam Livestock

 • Nhà Máy XLNT - Nhà Máy Giết Mổ
  Thái Lan - Phú Nghĩa

  CP Vietnam Livestock

 • Nhà Máy XLNT - Nhà Máy Giết Mổ
  Thái Lan - Phú Nghĩa

  CP Vietnam Livestock

 • Nhà Máy XLNT - Nhà Máy Giết Mổ Thái Lan - Phú Nghĩa
 • Nhà Máy XLNT - Nhà Máy Giết Mổ Thái Lan - Phú Nghĩa
 • Nhà Máy XLNT - Nhà Máy Giết Mổ Thái Lan - Phú Nghĩa
 • Nhà Máy XLNT - Nhà Máy Giết Mổ Thái Lan - Phú Nghĩa
 • Nhà Máy XLNT - Nhà Máy Giết Mổ Thái Lan - Phú Nghĩa

Tập đoàn CP Việt Nam sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, thức ăn và thực phẩm, từng bước mở rộng tất cả các hoạt động của Việt Nam. Một nhà máy mới đã được xây dựng tại Chương Mỹ - Hà Nội bao gồm một nhà máy xử lý nước thải với công suất 2300 m3 / ngày

Chủ đầu tư:
CP Vietnam Livestock
Địa điểm:
Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam
Giai đoạn thực hiện:
2011
Nhà thầu chính:
Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam
Gói thầu:

- Thiết kế cho công suất 2.300 m3 / ngày sử dụng công nghệ AAO
- Hạng mục thi công xây dựng
- Cung cắp và lắp đặt các thiết bị máy móc
- Thử nghiệm và vận hành thử
- Trách nhiệm đào tạo và chuyển giao công nghệ cho khách hàng