• Nhà máy XLNT Vạn Tường

  Ban quản lý Xây dựng và Phát triển đô thị.

 • Nhà máy XLNT Vạn Tường

  Ban quản lý Xây dựng và Phát triển đô thị.

 • Nhà máy XLNT Vạn Tường

  Ban quản lý Xây dựng và Phát triển đô thị.

 • Nhà máy XLNT Vạn Tường
 • Nhà máy XLNT Vạn Tường
 • Nhà máy XLNT Vạn Tường

Chúng tôi cung cấp, xây dựng và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải cho nhà máy xử lý nước thải Vạn Tường tại thành phố Vạn Tường thuộc tỉnh Quảng Ngãi

Chủ đầu tư:
Ban quản lý Xây dựng và Phát triển đô thị.
Địa điểm:
Thành phố Vạn Tường, Dung Quất, Quảng Ngãi, Việt Nam
Giai đoạn thực hiện:
2006 - 2007
Nhà thầu chính:
Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam
Gói thầu:

- Hạng mục xây dựng
- Cung cắp và lắp đặt các thiết bị máy móc
- Thử nghiệm và vận hành thử
- Trách nhiệm đào tạo và chuyển giao công nghệ cho khách hàng