• Nhà Máy XLNT Hồ Bẩy Mẫu

  Ban QLDA Thoát nước Hà Nội

 • Nhà Máy XLNT Hồ Bẩy Mẫu

  Ban QLDA Thoát nước Hà Nội

 • Nhà Máy XLNT Hồ Bẩy Mẫu

  Ban QLDA Thoát nước Hà Nội

 • Nhà Máy XLNT Hồ Bẩy Mẫu

  Ban QLDA Thoát nước Hà Nội

 • Nhà Máy XLNT Hồ Bẩy Mẫu

  Ban QLDA Thoát nước Hà Nội

 • Nhà Máy XLNT Hồ Bẩy Mẫu

  Ban QLDA Thoát nước Hà Nội

 • Nhà Máy XLNT Hồ Bẩy Mẫu

  Ban QLDA Thoát nước Hà Nội

 • Nhà Máy XLNT Hồ Bẩy Mẫu
 • Nhà Máy XLNT Hồ Bẩy Mẫu
 • Nhà Máy XLNT Hồ Bẩy Mẫu
 • Nhà Máy XLNT Hồ Bẩy Mẫu
 • Nhà Máy XLNT Hồ Bẩy Mẫu
 • Nhà Máy XLNT Hồ Bẩy Mẫu
 • Nhà Máy XLNT Hồ Bẩy Mẫu

- Trạm xử nước thải hồ Bảy Mẫu được xây dựng trong khuộn viên công viên Thống Nhất với diện tích xây dựng khoảng 5.000m2. Đây là gói thầu số 8 thuộc Dự án Thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội – Dự án 2.
- Trạm xử lý nước thải khi hoàn thành có công suất xử lý nước thải 13.300m3/ngày, đêm, phục vụ xử lý nước thải cho các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng (khoảng 45.000 người) với diện tích lưu vực thoát nước lên đến 217ha..

Chủ đầu tư:
Ban QLDA Thoát nước Hà Nội
Địa điểm:
Quận hai bà trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Giai đoạn thực hiện:
2015
Nhà thầu chính:
Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam
Gói thầu:

Thiết kế, thi công, mua sắm, lắp đặt và vận hành