• Ngôi nhà xanh chung của Liên Hợp Quốc
  tại Việt Nam

  Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc và các nhà tài trợ

 • Ngôi nhà xanh chung của Liên Hợp Quốc
  tại Việt Nam

  Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc và các nhà tài trợ

 • Ngôi nhà xanh chung của Liên Hợp Quốc
  tại Việt Nam

  Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc và các nhà tài trợ

 • Ngôi nhà xanh chung của Liên Hợp Quốc
  tại Việt Nam

  Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc và các nhà tài trợ

 • Ngôi nhà xanh chung của Liên Hợp Quốc
  tại Việt Nam

  Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc và các nhà tài trợ

 • Ngôi nhà xanh chung của Liên Hợp Quốc
  tại Việt Nam

  Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc và các nhà tài trợ

 • Ngôi nhà xanh chung của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
 • Ngôi nhà xanh chung của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
 • Ngôi nhà xanh chung của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
 • Ngôi nhà xanh chung của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
 • Ngôi nhà xanh chung của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
 • Ngôi nhà xanh chung của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Dự án  Ngôi nhà xanh chung của Liên hợp quốc tại Việt Nam sẽ biến đổi hoàn toàn một tòa nhà 6 tầng và hạ tầng xung quanh thành tòa nhà  mới thân thiện với môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế, là trụ sở làm việc chung của các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.Việc cải tạo và nâng cấp trang thiết bị được thiết kế theo tiêu chuẩn của Hội Đồng Công Trình Xanh Việt Nam (VGBC) và nhằm đạt được chứng chỉ vàng Lotus (Hệ thống đánh giá công trình xanh cho Việt Nam do VGBC xây dựng) cho công trình xanh  thông qua việc tái sử dụng linh hoạt các vật liệu và ứng dụng công nghệ hiệu quả (nước và năng lượng…).
Dự án sẽ trở thành một công trình mẫu, cho thấy khả năng thực hiện các công trình cải tạo bền vững trong bối cảnh đô thị hóa nhanh tại Việt nam, tối đa hóa được việc chuyển giao kiến thức và công nghệ ‘xanh’ cho Việt Nam, xây dựng năng lực cho đội ngũ nhân lực của Việt Nam trong mọi hoàn cảnh hoặc tình huống có thể và tạo một mốc mới trong lĩnh vực thiết kế văn phòng xanh. Sau khi công trình hoàn thiện sẽ tạo một môi trường làm việc lành mạnh, an toàn và thân thiện hơn cho cán bộ của Liên Hợp Quốc.
Đây là tòa nhà đầu tiên trên thế giới tập trung các cơ quan chức năng và cơ quan thường trú của Liên Hợp Quốc tại Hà Việt Nam sẽ làm việc cùng nhau. Đó là một phần của sáng kiến “Thống nhất hành động” với mục tiêu tăng cường sự gắn kết và tính hiệu quả trong toàn bộ hệ thống Liên Hợp Quốc. 

Chủ đầu tư:
Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc và các nhà tài trợ
Địa điểm:
304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Giai đoạn thực hiện:
2013 - 2015
Nhà thầu chính:
Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam
Gói thầu:

Phá dỡ, xây dựng, cải tạo kiến trúc và kết cấu, lắp đặt cơ điện, vv.