• Điện mặt trời mái nhà ~1 MWP -
  Nhà máy gỗ Đăng Thanh

  Công ty CP giải pháp Năng lượng tái tạo EGE

 • Điện mặt trời mái nhà ~1 MWP -
  Nhà máy gỗ Đăng Thanh

  Công ty CP giải pháp Năng lượng tái tạo EGE

 • Điện mặt trời mái nhà ~1 MWP -
  Nhà máy gỗ Đăng Thanh

  Công ty CP giải pháp Năng lượng tái tạo EGE

 • Điện mặt trời mái nhà ~1 MWP -
  Nhà máy gỗ Đăng Thanh

  Công ty CP giải pháp Năng lượng tái tạo EGE

 • Điện mặt trời mái nhà ~1 MWP -
  Nhà máy gỗ Đăng Thanh

  Công ty CP giải pháp Năng lượng tái tạo EGE

 • Điện mặt trời mái nhà ~1 MWP - Nhà máy gỗ Đăng Thanh
 • Điện mặt trời mái nhà ~1 MWP - Nhà máy gỗ Đăng Thanh
 • Điện mặt trời mái nhà ~1 MWP - Nhà máy gỗ Đăng Thanh
 • Điện mặt trời mái nhà ~1 MWP - Nhà máy gỗ Đăng Thanh
 • Điện mặt trời mái nhà ~1 MWP - Nhà máy gỗ Đăng Thanh

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy Đăng Thanh với công suất ~1MWP là dự án do công ty CP Giải pháp Năng lượng tái tạo EGE là chủ đầu tư.

Với chính sách của Nhà nước khuyến khích phát triển nguồn điện từ năng lượng tái tạo, rất nhiều dự án Điện mặt trời đã được triển khai đầu tư xây dựng, trong đó Điện mặt trời trên mái nhà là loại hình có khá nhiều ưu việt, có thể phát triển mạnh trong tương lai với nhiều ưu điểm như: Không tốn diện tích đất; Giúp tăng cường chống nóng hiệu quả cho các công trình; Có quy mô nhỏ, lắp đặt phân tán nên được đấu nối vào lưới điện hạ áp và trung áp hiện hữu, không cần đầu tư thêm hệ thống lưới điện truyền tải.

 

Chủ đầu tư:
Công ty CP giải pháp Năng lượng tái tạo EGE
Địa điểm:
Bình Dương, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giai đoạn thực hiện:
2019
Nhà thầu chính:
Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam
Gói thầu:

Tổng thầu