• Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Yên Sở

  Gamuda Land Việt Nam

 • Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Yên Sở

  Gamuda Land Việt Nam

 • Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Yên Sở

  Gamuda Land Việt Nam

 • Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Yên Sở

  Gamuda Land Việt Nam

 • Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Yên Sở

  Gamuda Land Việt Nam

 • Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Yên Sở
 • Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Yên Sở
 • Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Yên Sở
 • Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Yên Sở
 • Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Yên Sở

 

Nhà máy xử lý nước thái Yên Sở vời công suất 200.000 m3 / ngày, hoạt động với công nghệ SBR và là nhà máy xử lý tiên tiến lớn nhất tại Việt Nam và khắp Đông Nam Á.

Chủ đầu tư:
Gamuda Land Việt Nam
Địa điểm:
Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Giai đoạn thực hiện:
2012
Nhà thầu chính:
Gamuda Engieering
Gói thầu:

- Chuyển dòng sông Kim Ngưu
- Cống tròn xoay, màng chắn và kết cấu đầu vào sông, bể tách cát
- Trạm bơm nước vào chính sâu 10m được xây dựng bằng cọc barret và tường vây
- Công tác xử lý sơ bộ cho màng chắn tinh (vật liệu cỡ nhỏ), (bể) tách cát và dầu mỡ kết hợp
- Nhà thổi khí
- Bể lọc sinh học từng mẻ
 -Bể cô đặc bùn