TRỞ LẠI TRANG TIN TỨC

Hội nghị An toàn - Chất lượng - An ninh

Tin công ty

08/06/2019

Vừa qua, Ecoba Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị An toàn - Chất lượng - An ninh năm 2019  tại Hà Nội. Đây là hoạt động thường niên để tổng kết và đánh giá những kết quả đã đạt được về HSE của toàn công ty trong năm 2018, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị và đề ra định hướng cho công tác QHSE cho năm 2019.

 

 

Tham dự Hội nghị, có ông Lê Chiến Công, Phó Tổng Giám đốc Ecoba Việt Nam; ông Mai Văn Độ, Trưởng ban QHSE, Giám đốc và đại diện lãnh đạo hệ thống quản lý của các đơn vị thành viên. Bên cạnh đó, còn có hơn 50 cán bộ ngành dọc QHSE cùng tham dự Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo Tổng kết công tác an toàn, sức khỏe, môi trường năm 2018 của Ecoba Việt Nam, bao gồm những vấn đề về đào tạo, kiểm soát rủi ro, kiểm tra, kiểm định, ứng cứu sự cố, bảo dưỡng sửa chữa, công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, bảo vệ môi trường… Báo cáo cũng nêu bật những thành tích đã đạt được và những hạn chế, tồn tại, đề ra phương hướng hoạt động mang tính trọng tâm trong thời gian tới.

 

 

Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên cũng chia sẻ kinh nghiệm quản lý An toàn Sức khỏe Môi trường thông qua một số bài tham luận với các nội dung liên quan tới vấn đề nâng cao văn hóa an toàn, nâng cao việc quản lý sức khỏe nghề nghiệp, nâng cao hình ảnh của công ty thông qua các công tác HSE, giảm thiểu chất thải cho từng hoạt động cụ thể…. Sau các bài tham luận là phần trao đổi sôi nổi giữa các lãnh đạo và đại biểu.