TRỞ LẠI TRANG TIN TỨC

Triển khai kickoff khung quản lý thi công dự án

Tin dự án

16/11/2022

Ngày 11/11/2022 vừa qua, Phòng Kỹ thuật & Chất lượng đã tổ chức buổi kickoff triển khai khung quản lý dự án, tại công trường dự án VOV Mễ Trì. Chương trình với đầy đủ dự tham gia của Tổng giám đốc, đơn vị đối tác chiến lược Haseko, cùng các giám đốc dự án, chủ nhiệm dự án.

 

 

Chương trình kickoff diễn ra nhằm mục đích đưa ra những quy chuẩn, những bước thực hiện để quản lý dự án một cách hiệu quả, thông qua đó tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, bài bản, cải thiện kỹ năng cho toàn thể nhân sự tại dự án. Trong buổi kickoff đã chia sẻ đến các vấn đề liên quan đến quản lý dự án, cụ thể như: Xác định mục tiêu dự án, lập tiến độ ngắn hạn, lập chu trình làm việc một ngày tại dự án, hoạt động TBM, tuần tra công trường,...Đồng thời chỉ rõ ra cách thức truyền thông, kiểm soát các hoạt động tại dự án hiệu quả. Những tiêu chuẩn trong Khung quản lý thi công dự án đã được áp dụng ở nhièu nước tiên tiến, trong đó, có đơn vị đối tác chiến lược Haseko đã áp dụng vận hành nhiều năm nay và trực tiếp chia sẻ lại.

 

 

Hi vọng, với nhưng tiêu chuẩn đã được áp dụng thành công từ các nước tiên tiến sẽ là một bước đệm để Ecoba có thể sánh vai với quốc tế, và ngày một chuyên nghiệp hơn. Tinh thần học hỏi luôn là kim chỉ nam để Ecoba phát triển và bền vững.