TRỞ LẠI TRANG TIN TỨC

Khen thưởng chương trình An toàn vệ sinh lao động năm 2022

Tin dự án

22/06/2022

Tháng 5/2022 vừa qua, Ecoba đã triển khai tháng An toàn vệ sinh lao động trên tất cả các dự án, dưới hình thức vừa tuyên truyền, vừa đạo tạo và đồng thời để đánh giá chi tiết tại các dự án về an toàn vệ sinh lao động, để có những đánh giá khách quan, công bằng, Ecoba đã lên kế hoạch chi tiết cho các công tác kiểm tra, đào tạo tại từng dự án: Thực hiện hoạt động Site Patrol , hoạt động thứ 7 xanh, sinh hoạt an toàn đầu giờ, đào tạo an toàn đầu vào và theo chuyên đề cho công nhân, đào tạo an toàn chuyên đề cho công nhân.

 

 

Sau 1 tháng triển khai chuyên đề, Ecoba Việt Nam đã vinh dự trao tặng giải nhất chương trình "Tháng an toàn vệ sinh lao động 2022" cho tập thể dự án Hoang Huy Grand Tower.  Dự án Hoang Huy Grand Tower là một trong những dự án đạt nhiều thành tích tốt trong thời gian qua. Đây không chỉ là cố gắng của một cá nhân, mà chính nhờ sự đoàn kết, nghiêm túc trong công tác An toàn vệ sinh lao động, đồng thời cũng thể hiện được trách nhiệm đối với bản thân, với tập thể dự án. 

 

 

Chuyên đề cũng chính là một lần để toàn thể dự án nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức xây dựng của bản thân. Chúc dự án Hoang Huy Grand tower sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa và đưa dự án đạt đúng tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư.