TRỞ LẠI TRANG TIN TỨC

Ecoba Việt Nam triển khai tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022

Tin dự án

12/05/2022

An toàn vệ sinh lao động luôn là vấn đề thiết yếu và quan trọng, đặc biệt với các doanh nghiệp xây dựng như Ecoba Việt Nam. Ban lãnh đạo Công ty luôn đề cao các chuyên đề, chương trình về An toàn, bởi vậy hàng năm Ecoba tổ chức nhiều chuyên đề chuyên môn để nâng cao ý thức và đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn lao động. Với quyết tâm kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo vệ nguồn nhân lực là tài sản giá trị nhất của mỗi doanh nghiệp, mỗi quốc gia, hướng tới một nền sản xuất an toàn, có năng suất cao, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, Ecoba Việt Nam hưởng ứng Lễ phát động Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022 và triển khai chương trình tại dự án.

Thông qua chương trình, Ecoba đưa ra quy trình triển khai bài bản với mục đích nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời, tuyên truyền về biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức cho người sử dụng lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác an toàn vệ sinh lao động. Với mục tiêu này, Ecoba triển khai chủ đề "Tăng cường các biện pháp kiểm soát các rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thi công xây dựng công trình". Chương trình được xây dựng vừa tuyên truyền, vừa đạo tạo và đồng thời để đánh giá chi tiết tại các dự án về an toàn vệ sinh lao động.

Để chương trình đạt được hiệu quả cao, Ecoba đã lên kế hoạch chi tiết cho các công tác kiểm tra, đào tạo tại từng dự án: Thực hiện hoạt động Site Patrol , hotaj động thứ 7 xanh, sinh hoạt an toàn đầu giờ, đào tạo an toàn đầu vào và theo chuyên đề cho công nhân, đào tạo an toàn chuyên đề cho công nhân. Các hoạt động được diễn ra hàng tuần trên từng dự án.

Một số hình ảnh thực tế triển khai chương trình tại các dự án:

 

 

 

 

 

Hi vọng rằng, chuyên đề này sẽ là tiền đề cho những thay đổi tích cực, nâng cao năng suất lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước".