Trở lại trang năng lực

Năng lực quản trị

Hệ thống quản trị của Ecoba chuyên nghiệp và bài bản, nằm theo 3 lớp

1. Tầng quản trị hoạt động (tầng quản trị tại dự án)

Đối với tầng dự án, Ecoba sử dụng cách tiếp cận chuẩn PMP(Project Management Professional) và PgMP(Program Management Professional) của PMI(Project Management Institute)của Hoa Kỳ để tiếp cận quản  lý.

Đối với quản lý dự án truyền thống sẽ tập trung vào chi phí, tiến độ, chất lượng, các tiêu chuẩn của PMIcho 1 góc nhìn toàn dải hơn, liên quan đến nhân sự, rủi ro, huy động nguồn lực, mua sắm,…

Điều đặc biệt là tất cả ngôn ngữ trong quản lý đều có chuẩn quốc tế. Điều này khiến Ecoba đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của Chủ đầu tư nước ngoài. Trong thực tế quản lý dự án, Xu thế sử dụng PMP, PgMPcủa PMIlà bắt buộc. Vi các bên tham gia dự án sẽ nói cùng một ngôn ngữ và cách làm quốc tế .

Trong qua trình thực hiện dự án với các CĐT nước ngoài, Ecoba đã đúc kết được cách làm chuẩn nhất, và Việt hóa để rộng rãi áp dụng trong công ty. 

Ghi chú:PMP và PgMPlà các loại chứng chỉ về quản lý dự án được cấp bởi PMI (Project Management Institute – Học viên quản lý dự án) của Hoa Kỳ.

PMP - Project Management Professional

PgMP - Program Management Professional

 

2. Tầng quản trị chiến thuật (Tầng quản trị theo cụm dự án, chuỗi cung ứng sản phẩm)

Tại tầng quản trị chiến thuật với đối tượng là từng cụm dự án, Ecoba áp dụng chuẩn SCOR(Supply Chain Operations Reference – Mô hình tham chiếu vận hành chuỗi cung ứng) theo chuẩn quốc tế Apics. Ở tầng này, Ecoba hiện đang sử dụng phần mềm ERP của SAP. Đây là cách quản lý tập trung nguồn lực theo chuỗi cung ứng. Tất cả thông tin về mua sắm, nguồn lực, chi phí sẽ được tập trung vào Văn phòng điều hành, vì vậy tối ưu hóa về kinh nghiệm dự án, hội tụ được các tầng kinh nghiệm và kiến thức lên mức cao nhất có thể.

Đối với Ecoba, 1 dự án ko đứng đơn lẻ mà phía sau là cả một hệ thống công ty đứng cùng để xử lý dự án đó. Mỗi dự án tại Ecoba được coi là một sản phẩm. Có thể khái quát các dự án tương tự với nhau là một sản phẩm và các sản phẩm được tối ưu dần theo thời gian và mức độ chuyên môn hóa cao. Mỗi sản phẩm đều được quản lý theo chuỗi cung ứng. Khi mỗi dự án được tổ chức thi công giống nhau, tức là nguồn lực giống nhau thì nguồn lực thi công sẽ được luân chuyển liên tục, tiết kiệm được nhiều chi phí và giá rẻ hơn so với thị trường

 

Ghi chú: 

Ra đời từ năm 1957 tại Hoa Kỳ, APICS là hiệp hội hàng đầu thế giới cung cấp các kiến thức, hệ thống tiêu chuẩn về quản trị chuỗi cung ứng.

Mô hình tham chiếu vận hành chuỗi cung ứng (SCOR) là mô hình có thể liên kết các quy trình kinh doanh, số liệu hiệu suất, vận hành và nguồn nhân lực thành một cấu trúc thống nhất. SCORcho phép người dùng giải quyết, cải thiện và truyền đạt thông lệ chuỗi cung ứng giữa tất cả các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp.

SAP ERPlà phần mềm lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp được phát triển bởi công ty SAP SEcủa Đức. SAP ERPkết hợp các chức năng kinh doanh chính của một tổ chức như: Kinh doanh & Phân phối, Quản lý nguồn lực, Lập kế hoạch, Tài chính, Nguồn nhân lực,…

Đối với hoạt động kiểm soát hiệu suất chuỗi cung ứng, phần mềm của SAP được xây dựng dựa trên các chỉ số mô hình tham chiếu hoạt động chuỗi cung ứng (SCOR) và hoạt động dựa trên cơ chế Đánh giá, Chẩn đoán và sửa chữa vấn đề.

 

3. Tầng quản trị chiến lược (Hệ thống kiểm soát nội bộ)

Tại tầng quản trị chiến lược, Ecoba áp dụng tiêu chuẩn COSO để vận hành một hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả. Hệ thống này sẽ giúp doanh nghiệp chủ động trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, một mặt đảm bảo giảm thiểu rủi rotại mọi hoạt động vận hành, mặt khác sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có, nhằm đạt được các mục tiêu hoạt động của DN.

 

Ghi chú:

Committee of Sponsoring Organization là một ủy ban thuộc Hội đồng quốc gia Hoa Kỳ về việc chống gian lận về Báo cáo tài chinh (National Commission on Financial Reporting, hay còn gọi là Treadway Commission). COSO được thành lập để nghiên cứu các vấn đề về kiểm soát nội bộ, cụ thể là:

1. Thống nhất định nghĩa về kiểm soát nội bộ để phục vụ cho nhu cầu các đối tượng khác nhau

2. Công bố đầy đủ một hệ thống tiêu chuẩn để giúp các đơn vị có thể đánh giá được hệ thống kiểm soát của họ và tìm giải pháp để hoàn thiện