Trở lại trang năng lực

Năng lực tài chính

  • Doanh thu của Công ty tăng trưởng mạnh qua các năm gần đây, như năm 2016 là 44,2%, năm 2017 là 77,4%, dự kiến năm 2018 tăng gấp đôi so với năm trước, đạt trên 4,000 tỷ đồng. Thương hiệu Ecoba được khẳng định trên thị trường xây lắp, luôn gắn kèm với chất lượng và tiến độ thi công được nhiều Chủ đầu tư của các dự án lớn tin tưởng và giao cho các công trình lớn.
  • Song song với tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, Ecoba tập trung vào hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp giúp cho biên lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS) được cải thiện qua các năm. Năm 2015 chỉ đạt 1,1%, năm 2016 tăng gấp đôi lên 2,2% và năm 2017 là 2,7%, và đang bắt kịp các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành
  • Tổng tài sản/ tổng nguồn vốn của Ecoba tăng trưởng nhanh trong những năm qua tương ứng với sự tăng trưởng doanh thu. Ecoba luôn duy trì chính sách tài chính an toàn đảm bảo hệ số thanh toán hiện trên 1.2 và hệ số thanh toán nhanh trên 1, tiền và tương đương tiền trên 100 tỷ... đảm bảo khả năng thanh toán của Ecoba đối với Ngân hàng, các nhà cung cấp, thầu phụ là tốt.
  • Ecoba có quan hệ tín dụng tốt đối với các Ngân hàng hàng đầu Việt Nam như Vietinbank, BIDV, Vietcombank, VP Bank, MB Bank... Tổng hạn mức tín dụng của Ecoba tại các ngân hàng hiện ở mức 2,250 tỷ đồng và các ngân hàng cũng cam kết sẽ tài trợ, cấp hạn mức tính dụng cho Ecoba đủ để đáp ứng cho hoạt động kinh doanh những công trình xây dựng hoặc phần xây dựng của các dự án có giá trị lên đến 5,000 tỷ đồng
  • Ecoba luôn có hệ số vay nợ ngân hàng ngắn hạn trên doanh thu thấp so với các doanh nghiệp khác trong ngành dẫn tới năng lực dự trữ tài chính của công ty luôn sẵn sàng cho tiếp nhận các dự án mới có quy mô và giá trị lớn.