Chúng tôi cung cấp tổng thể các giải pháp môi trường cho xử lý nước và nước thải. Chúng tôi có khả năng tùy chỉnh thiết kế và lắp đặt các phần trạm xử lý cho hầu hết các kích cỡ và công suất yêu cầu cần xử lý.

Trạm XLNT - Samsung Glass 8.800 CMD

Giải pháp môi trường

Thầu chính

Chủ đầu tư: SEVT

Địa điểm: Thái Nguyên, Viêt Nam

Giai đoạn thực hiện: 2016

Trạm XLNT - Park Hill 7.500 CMD

Giải pháp môi trường

Thầu chính

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup

Địa điểm: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Giai đoạn thực hiện: 2016

Trạm XLNT - Hồ Bây Mẫu 13.300 CMD

Giải pháp môi trường

Thầu chính

Chủ đầu tư: Kolon Global (Hàn Quốc)

Địa điểm: Công viên Thống Nhất, Hà Nội

Giai đoạn thực hiện: 2013 - 2015

Trạm XLNT - Nhà máy Toto 300 CMD

Giải pháp môi trường

Thầu chính

Chủ đầu tư: Nhà máy Toto

Địa điểm: KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

Giai đoạn thực hiện: 2014

Trạm XLNT - VSIP Hải Phòng 4.500 CMD

Giải pháp môi trường

Thầu chính

Chủ đầu tư: VSIP Hải Phòng, Việt Nam

Địa điểm: Hải Phòng, Việt Nam

Giai đoạn thực hiện: 2014 - 2015

Trạm XLNT - Nhà máy Lixil 120 CMD

Giải pháp môi trường

Thầu chính

Chủ đầu tư: Toshiba ( Nhật Bản)

Địa điểm: Đồng Nai, Việt Nam

Giai đoạn thực hiện: 2014

Trạm XLNT - Nhà máy CP Phú Nghĩa 230 CMD

Giải pháp môi trường

Thầu chính

Chủ đầu tư: CP Vietnam Livestock (Thailand)

Địa điểm: Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam

Giai đoạn thực hiện: 2011 - 2012

Trạm XLNT - Yên Sở 200.000 CMD

Giải pháp môi trường

Thầu chính

Chủ đầu tư: Gamuda Engineering (Malaysia)

Địa điểm: Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Giai đoạn thực hiện: 2010 - 2011